Příspěvky

POKYNY K PLATBĚ PŘÍSPĚVKU

Vážení členové oddílu florbalu TJ Znojmo, milí rodiče,

chtěli bychom Vám popřát co nejlepší start do nového školního roku a do nové florbalové sezóny 2023/24. Předkládáme Vám informace o nové sezoně, co Vás čeká a co po Vás bude klub požadovat, aby byly splněny všechny náležitosti pro sportovní činnost v oddíle.

Pro sezónu 2023/2024 se vedení klubu rozhodlo vrátit k tradiční formě platby členských příspěvků, a to na dvě splátky pololetně v září a v lednu

Členské příspěvky slouží k částečnému pokrytí nákladů na tréninkové, trenérské a administrativní    zabezpečení všech 21 družstev klubu, což je kromě výše uvedeného i pronájem sportovní haly a sportovišť pro tréninky a soutěžní utkání. Veškeré další náklady klub hradí ze svých sponzorských příjmů, veřejných dotací a jiných vlastních zdrojů, a to především klubovou dopravu všech mládežnických družstev,   kterou zajišťujeme jako jeden z mála sportovních klubů Jihomoravského kraje.

Splatnost členských příspěvků a jejich výše: 

1. platba členského příspěvku: do 30. 9. 2023

2.platba členského příspěvku: do 31. 1. 2024


  Výše členských příspěvků dle kategorií:


  V případě členství sourozenců v oddíle florbalu, má mladší 50% slevu na členský příspěvek. Platí i pro plnoleté.

  Provedení platby: 

  Číslo účtu :   43-7500520207 / 0100

  Variabilní symbol:  rodné číslo člena (rrmmddxxxx)

  Text pro příjemce: příjmení a jméno člena – nepište jméno plátce!