Kroužky

Na podzim roku 2019 začal florbalový oddíl TJ Znojmo LAUFEN CZ spolupracovat se základními školami na realizaci florbalových kroužků. Cílem tohoto projektu je dostat florbal více do podvědomí dětí a vytvořit tak návaznost na náš oddíl. Interním cílem jednotlivých kroužků je celkový rozvoj pohybových dovedností a seznámení s florbalovými činnostmi.


KROUŽEK ZŠ DOBŠICE 

KROUŽEK ZŠ JUBILEJNÍ PARK 23

KROUŽEK ZŠ PRAŽSKÁ

KROUŽEK ZŠ JUDr. JOSEFA MAREŠEKontakt na garanta kroužků Evu Smutnou, email: smutna@florbalznojmo.cz