Kodex správného Znojmáka

1) Jsme členy florbalové rodiny

 • Jsme na ni hrdí, se ctí jí reprezentujeme na trénincích, na zápasech i mimo ně.
 • Vážíme si historie svého klubu, tradice, ctíme klubový kodex.
 • V okolí haly i v ní zdravíme ostatní členy a nejen je.

2) Jsme sportovci

 • Nekouříme, nepijeme, nepožíváme jiné návykové látky, chceme být správnými Znojmáky a vzory ostatním členům Florbalové rodiny.
 • Bez zdravého životního stylu nemůžeme hrát florbal na úrovni.  Musíme o sebe dbát a k tomu patří především kvalitní výživa, regenerace, strečink a všeobecné dodržování životosprávy.

3) Jsme pokorní

 • Jsme skromní a nejsme sobecký vůči ostatním členům.
 • Nepovyšujeme se nad ostatní
 • Hrajeme, jak nejlépe umíme, trénujeme, jak nejlépe umíme, ale především se chováme hezky i k ostatním členům.
 • Respektujeme vlastní spoluhráče, trenéry, protihráče, rozhodčí i diváky.
 • Respektujeme rozhodčího jako součást hry. I on je jen člověk a může udělat chybu!

4) Hrajeme fér 

 • Za žádnou cenu nepodvádíme a hrajeme fair play.
 • Dodržujeme zásady slušného chování a chováme se čestně na hřišti i mimo něj.
 • Ať dopadne zápas jakkoliv, podáme soupeři ruku, protože ho respektujeme.
 • Hrajeme fair i během tréninku, ne jen při zápase!

5) Jsme odhodlaní

 • Vždy bojujeme za florbalovou rodinu při zápase i při tréninku.
 • Vždy se snažíme odmakat každé cvičení v tréninku i střídání v zápase!
 • Nezapomínáme, že florbal je v první řadě zábava, ale v neposlední řadě také dřina!
 • Chceme na sobě pracovat a neustále se zlepšovat.

6) Bavíme se

 • Hrajeme florbal, protože nás baví.
 • Trávíme spolu rádi čas.
 • Nedopustíme, aby někdo kvůli někomu o tuto zábavu přišel.

7) Jsme jeden tým

 • Můžeme být sebelepší hráči, ale bez svých spoluhráčů jsme ztraceni!
 • Vždy pracujeme pro celý tým, pěstujeme kamarádské vztahy a víme, že se nám to vrátí.
 • Tým tvoříme všichni, ne jedinci!
 • Florbalovou rodinu tvoří všechny kategorie! Vzájemně se podporujeme a pomáháme si.

8) Učíme se

 • Na prvním místě jsou u nás vždy školní výsledky a až poté florbalové výsledky.
 • Pilně se učíme, jen tehdy se můžeme zlepšovat.