Elévové

Kučera David

David Kučera

Elévové
Hlavní trenér
26 let
9. 3. 1994