Jsem členem florbalové rodiny

 • Jsem hrdý na to, že jsem členem Florbalové rodiny. Se ctí reprezentuji tuto rodinu na trénincích, na zápasech i mimo ně.
 • Vážím si historii svého klubu, tradici, ctím klubový kodex a všechny jeho členy.
 • V okolí haly i v ní zdravím ostatní členy Florbalové rodiny a nejen je.

Jsem sportovec a musím o sebe dbát

 • Nekouřím, nepiju, nepožívám jiné návykové látky, chci být správným Znojmákem a vzorem ostatním členům Florbalové rodiny.
 • Bez zdravého životního stylu nemohu hrát florbal na úrovni.  Musím o sebe dbát a k tomu patří především kvalitní výživa, regenerace, strečink a všeobecné dodržování životosprávy.

Jsem pokorný člen florbalové rodiny

 • Člen Florbalové rodiny je skromný a není vůči ostatním členům sobecký.
 • Člen Florbalové rodiny se nepovyšuje nad ostatní.
 • Hraj, jak nejlépe umíš, trénuj, jak nejlépe umíš, ale především se chovej hezky i k ostatním členům Florbalové rodiny.
 • Správný člen Florbalové rodiny respektuje vlastní spoluhráče, trenéry, protihráče, rozhodčí i diváky.
 • Respektuji rozhodčího jako součást hry. I on je jen člověk a může udělat chybu!

Hraji fair play jako správný znojmák 

 • Za žádnou cenu nepodvádím a hraji fair play.
 • Dodržuji zásady slušného chování a chovám se čestně na hřišti i mimo něj.
 • Ať dopadne zápas jakkoliv, podám soupeři ruku, protože ho respektuji.
 • Hraji fair play i během tréninku, ne jen při zápase!

Odhlodaný člen florbalové rodiny

 • Vždy bojuj za florbalovou rodinu při zápase i při tréninku.
 • Vždy se snaž odmakat každé cvičení v tréninku i střídání v zápase!
 • Nezapomeň, že florbal je v první řadě zábava, ale v neposlední řadě také dřina!
 • Člen florbalové rodiny na sobě chce pracovat a neustále se zlepšovat.

Člen florbalové rodiny se baví

 • Hraješ florbal, protože tě baví.
 • Baví tě s ostatními členy florbalové rodiny trávit čas.
 • Člen florbalové rodiny nedopustí, aby někdo druhý kvůli němu o tuto zábavu přišel.

Florbalová rodina je jeden tým

 • Můžu být sebelepší hráč, ale bez svých spoluhráčů jsem ztracený!
 • Vždy pracuj pro celý tým, pěstuj kamarádské vztahy a uvidíš, že se ti to vrátí.
 • Tým tvoří všichni, ne jedinec!
 • Florbalovou rodinu tvoří všechny kategorie! Vzájemně se podporují a pomáhají si.

Člen florbalové rodiny se učí

 • Na prvním místě jsou pro mě vždy školní výsledky a až poté florbalové výsledky.
 • Člen florbalové rodiny se pilně učí, jen tehdy se může zlepšovat.