Dobrý den, zde najdete informace a pokyny k platbám příspěvků. Členské příspěvky se budou platit jako v letech minulých na účet u KB Znojmo, který je uveden v hlavičce, a opět bude možno platit na dvě splátky, s tím, že první část platby musí být uhrazena do 30. 9. 2019 a druhá polovina do 31. 1. 2020.

Výše členských příspěvků dle kategorií:

Družstvo

příspěvky

1. platba

2. platba

Muži A

5 000 Kč

2 500 Kč

2 500 Kč

Junioři

5 000 Kč

2 500 Kč

2 500 Kč

Muži U23

4 500 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Starší žákyně, Dorostenky

4 500 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Starší žáci, Dorostenci

4 500 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Elévové, Mladší žáci

4 500 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Mladší žákyně

4 500 Kč

2 500 Kč

2 000 Kč

Přípravka

2 500 Kč

1 250 Kč

1 250 Kč


V případě členství sourozenců v oddíle florbalu, má mladší 50% slevu na členský příspěvek. Platí i pro plnoleté.

Členské příspěvky je třeba uhradit ve stanovených termínech. V závažných případech lze platbu řešit individuálně, po dohodě s trenéry a vedením oddílu.

Provedení platby: 

Číslo účtu :       43-7500520207 / 0100

Variabilní symbol:  rodné číslo člena (rrmmddxxxx)

Text pro příjemce: příjmení a jméno člena – nepište jméno plátce!