Vážení členové oddílu florbalu TJ Znojmo, milí rodiče, 

máme za sebou první měsíc letní přípravy nového soutěžního ročníku 2022/2023, nová sezóna je tak již v plném proudu! Pro sezónu 2022/2023 se vedení klubu rozhodlo změnit formát platby členských příspěvků. Ty se budou i nadále platit na klubový účet u KB Znojmo, který je uveden dole v odstavci Provedení platby.

Abychom nezatěžovali Vás, rodiče, velkým výdajem z pravidelných měsíčních nákladů na startu školního roku v září, rozhodli jsme se rozmělnit příspěvek do tří splátek (netýká se dvou nejmladších kategorií klubu – přípravka, elévové).

Máme tu i motivační faktor pro členy, kteří uhradí celoroční příspěvek jednorázově do 30. 6. 2022. Ti se mohou těšit z voucheru na nákup florbalového vybavení u našeho klubového partnera ve výši 10% členství (např. u platby 6000 Kč získáte voucher na vybavení v hodnotě 600 Kč). 

Výše členských příspěvků dle kategorií:

V případě členství sourozenců v oddíle florbalu, má mladší 50% slevu na členský příspěvek. Platí i pro plnoleté.

Provedení platby: 

Číslo účtu :   43-7500520207 / 0100

Variabilní symbol:  rodné číslo člena (rrmmddxxxx)

Text pro příjemce: příjmení a jméno člena – nepište jméno plátce!