V letošním roce oslavil šedesátku a v čele florbalového oddílu jako předseda stojí již 9 let. Řeč je o Bedřichu Dabergerovi, který v rozsáhlém rozhovoru hodnotí dosavadní počiny klubu a zároveň naznačuje, kterým směrem se bude oddíl florbalu ubírat nadále.

Dobrý den, máte za sebou 8 let jako předseda oddílu. Když se ohlédnete, jak byste je zhodnotil?

V oddílu florbalu opravdu začínám devátý rok působení ve funkci předsedy a myslím, že za ta léta tým všech pracovníků, kteří se v tomto období v oddílu angažovali, udělal pro rozvoj florbalu v regionu maximum. Před těmi devíti lety měl oddíl na 150 členů, 10 družstev a žádného profesionálního pracovníka. V současnosti máme 430 členů, 17 družstev, od letošní sezony dokonce 4 profesionální zaměstnance a celkem 20 trenérů. Našim svěřencům se podařilo postoupit do nejvyšších republikových soutěží v kategorii dorostu, juniorů i mužů. Mládežníci vyhráli nejprestižnější světové a republikové turnaje Gothia Cup a Prague Games. Velký počet našich členů byl zapojen na základě své výkonnosti v krajských výběrech, někteří se vypracovali až do republikových výběrů a reprezentačních týmů ČR v juniorech i seniorech. Z hlediska organizačního byla naše schopnost a organizační dovednosti vysoko hodnoceny Českou florbalovou unií po zorganizování Mistrovství České republiky žáků ve Znojmě. Oddíl pořádá už devět roků oblíbený florbalový večírek, kde jsou vyhlášeni nejlepší jednotlivci všech kategorií.

Když se podíváme dopředu. Jaké vyhlídky má znojemský florbal do dalších let

Oddíl prošel ve výše zmíněném období mohutným rozvojem, co se týče základny, personálního obsazení, samozřejmě došlo i k navýšení finančních prostředků. Nyní nás čeká období stabilizace a zkvalitňování práce a přístupu všech zainteresovaných osob ke všem složkám oddílu. Máme vynikající potenciál v dobře připravené mládeži a dobrým přístupem by nastupující generace, společně s tou současnou, mohla opět v brzké době vrátit Znojmu nejvyšší soutěž. Máme velký zájem o rozvoj dívčí a ženské složky, aby se v brzké době pokusily vybojovat co nejvyšší republikovou soutěž. S tím samozřejmě souvisí zkvalitnění náboru, rozšíření ženské základny a kvalitní práce s ní. Hodně si pro znojemský florbal mužský i ženský slibujeme od spolupráce se základními školami nejen znojemskými ale i venkovskými. V rámci kroužků, které zabezpečujeme trenérsky a metodicky, chceme, aby děti od radosti z pohybu a ze sportu postupně přešli do výkonnostnější fáze a zapojili se do oddílu florbalu.

Jaká byla z Vašeho pohledu předčasně ukončená sezóna?

Z pohledu týmu mužů nastal po sestupu ze Superligy odliv hráčů. Tým byl a myslím, že i stále je v přechodné fázi, kdy je potřeba stmelit partu zkušených a vyhraných borců s mladíky. Podařilo se nám vyhnout bojům o záchranu v 1. lize, ale výkony A týmu nebyly úplně stabilní a bezchybné a proto doufáme, že v nastávající sezoně by mohlo dojít k výkonnostnímu zklidnění, zlepšení herního i taktického přístupu, a je třeba nastavit chod Áčka a jeho přípravu na léta následující, kdy nám dozraje kvalitní mládež. Ostatní týmy a jejich činnost byla ovlivněna v závěru sezóny nouzovým stavem, který dopadl nejen na všechny sféry sportovní činnosti v republice. Je potřeba se soustředit na novou sezónu a s ještě větší chutí, zápalem a odpovědností se pustit tréninkového procesu a připravit se co nejlépe na ročník 2020/2021.

Koronavirová krize je již snad za námi. Máte již nějakou zpětnou vazbu od partnerů, jak výrazně je tato situace zasáhla? Jaká bude podpora partnerů v následující sezóně?

Samozřejmě jsme s výhledem na novou sezonu kontaktovali většinu podporovatelů oddílu ohledně další spolupráce. Je jasné, že situace, která vznikla, byla nová a zasáhla ekonomicky chod většiny firem, ale i přes vzniklé problémy a těžkosti které nastaly, mají naši podporovatelé snahu i nadále, samozřejmě u některých v omezenější míře, náš oddíl a sportování mládeže podporovat, za což jim patří náš dík.

Uvidí Vás fanoušci v roli hlasatele na zápasech A-týmu i v následující sezóně?

I v následující sezoně A týmu budu, pokud budu moci, plnit úlohu hlasatele na zápasech družstva mužů, případně i žen. Rád komentuji nejen dění na palubovce, řídím doprovodné programy ale i proto, že vím o dění napříč oddílem, mohu divákům i sdělit informace a novinky a přiblížit různé akce, které kontinuálně připravujeme.

V letošním roce jste se stal poprvé dědečkem, jak si tuto novou roli užíváte?

Koncem ledna nám syn Filip s manželkou Kamilkou udělali obrovskou radost vnučkou Sarou. Samozřejmě nouzový stav nám trochu ztížil přímý kontakt, protože Filip s rodinou po dobu studií bydlí v Brně, ale dnes v době všemožných internetových a telekomunikačních vymožeností jsme byli v kontaktu neustále a těšíme se, nyní po rozvolnění stavu, jak si to děděčkovství a babičkovství užijeme.

Jak to probíhá v soukromí? Řešíte se synem Filipem hrajícím za A-tým florbal často?

Jak jsem výše uvedl, Filip s rodinou žije v Brně a do Znojma dojíždí na tréninky a zápasy, případně za oběma rodinami o víkendu, takže řešíme spíše rodinné záležitosti a k florbalu se moc nedostaneme. A já sám osobně nejsem zastáncem formy - otec je nejlepší a nejchytřejší trenér.

Klub má nyní 20 trenérů a 17 družstev, má ještě Florbal Znojmo kam růst?

Jak už jsem zmínil, před oddílem a jeho všech pracovnících a trenérech v současné době stojí přetěžký úkol. Co nejvíce zkvalitnit přístup k jednotlivým článkům dění v oddílu, tedy ke zlepšení tréninkového procesu v rámci fyzické, taktické a herní části, dále k lepší motivaci a odpovědnosti všech hráčů všech kategorií, zapojení mentálního koučinku, prvků regenerace, správné výživy, relaxace a dalších nezbytných dílků mozaiky, ze které se celý tréninkový proces skládá. Je to nelehký úkol, a proto je potřeba zlepšit i vedení a řízení tréninkového procesu všech družstev. Je potřeba i zkvalitnit přípravu trenérů, jejich proškolování, vzdělávání a metodické vedení odpovědnými pracovníky oddílu. Takže asi nebude úplně potřeba jít do kvantity, ale do kvality! Potom určitě přijde i výkonnostní růst a kvalitní výsledky a zpětně zájem o florbal v regionu.

Stále vnímáte jako nutnou výstavbu další sportovní haly, kde by mohly nejen florbalové děti trénovat?

V současné době je kapacita sportovní haly plně vytížena, spíše už její kapacita neodpovídá požadavkům sportovních oddílů regionu a je potřeba hledat řešení a možnosti případné výstavby nové haly. Velkou pomoc vidím v investiční snaze nově zřízené Národní sportovní agentury v čele s Milanem Hniličkou, která si kromě podpory sportovních klubů na činnost dala za cíl i podpořit regeneraci a výstavbu nových sportovišť. Takové velké investiční celky není možné, dle mého, ponechat na obcích, na kterých v poslední době leží takřka všechno, ale mělo by být v zájmu státu, aby mládež sportovala a byla zdravotně, fyzicky i psychicky vyspělá a odolná a připravena na těžkosti a problémy, která naše doba přináší.

Děkujeme za rozhovor.