Projekt INICIATIVA RODIČŮ je u konce. Díky panu Igoru Staškovi, který v červnu oslovil klub s tímto projektem, se na transparentním účtu sešlo 68 000,- Kč a zapojilo se do něj celkem 53 přispěvatelů. Tato nemalá částka pomůže klubu financovat 14 doprav na mládežnické turnaje. Jako poděkování všem přispěvatelům uvede klub jejich jména na všechny zápasové dresy pro sezónu 2020/2021.

Vyjádření pana Staška, hlavního iniciátora tohoto projektu:

„Děkujeme.

Děkujeme všem více než 50 rodinám a jednotlivcům, kteří se nebáli spojit svoje jméno s dobrou věcí a podpořili jakoukoliv částkou svůj oblíbený klub. Nakonec i suma 68 000,- Kč, která se na účtu sešla, není jen symbolickou, ale lze z ní již uhradit zcela konkrétní položky z provozu klubu.

I přesto, že celá akce z větší části naplnila naše očekávání, musíme se přiznat, že jsme zklamaní, proč zůstala prakticky úplně nevyslyšena z řad dospělých hráčů, ať už současných nebo minulých.

Ještě jednou děkujeme a přejeme vám pevné zdraví.

Rodina Staškova.“