Příspěvky

INFORMACE ČLENŮM ODDÍLU FLORBALU TJ ZNOJMO LAUFEN CZ A JEJICH RODIČŮM

Vážení členové oddílu florbalu TJ Znojmo, milí rodiče,

chtěli bychom Vám popřát co nejlepší start do nového školního roku a do nové florbalové sezóny 2019/20.   Předkládáme Vám informace o nové sezoně, co Vás čeká a co po Vás bude klub požadovat, aby byly splněny všechny náležitosti pro sportovní činnost v oddíle. Členské příspěvky se budou platit jako v letech minulých na účet u KB Znojmo, který je uveden v hlavičce, a opět bude možno platit na dvě splátky, s tím, že první část platby musí být uhrazena do 30. 9. 2019 a druhá polovina do 31. 1. 2020.

           Výše členských příspěvků dle kategorií: 

družstvo

příspěvky

1. platba

2. platba

 Muži  A 

5 000,- Kč

2 500,-

2 500,-

Junioři

5 000,- Kč

2 500,-

2 500,-

Muži B

4000,- Kč

2 000,-

2 000,-

Starší žákyně+dorostenky

4 000,- Kč

2 000,-

2 000,-

Starší žáci+dorostenci

4 000,- Kč

2 000,-

2 000,-

Elévové+mladší žáci

4 000,- Kč

2 000,-

2 000,-

Mladší žákyně

4 000,- Kč

2 000,-

2 000,-

Přípravka 2 500,- Kč 1 250,- 1 250,-

Členské příspěvky je třeba uhradit ve stanovených termínech:

1. platba do 30.9.2019

2. platba do 31.1.2020

V případě členství sourozenců v oddíle florbalu, má mladší 50% slevu na členský příspěvek. Platí i pro plnoleté.

Členské příspěvky je třeba uhradit ve stanovených termínech. V závažných případech lze platbu řešit individuálně, po dohodě s trenéry a vedením oddílu.

PROVEDENÍ PLATBY:

Číslo účtu:   43-7500520207/0100

Variabilní symbol:  rodné číslo člena ( rrmmddxxxx)

Text pro příjemce: příjmení a jméno člena