Oznámení o konání členské schůze oddílu florbalu TJ Znojmo z.s.

V pondělí 17. června 2019 se bude konat volební členská schůze oddílu florbalu TJ Znojmo z.s..

Členská schůze

Pozvánka na členskou schůzi oddílu florbalu

Vážení členové oddílu florbalu,

Dovolte nám oznámit konání členské schůze našeho florbalového oddílu a zároveň Vás na ni pozvat.

Datum konání: pondělí 17. června 2019

Čas: 19:00

Místo: Zasedací místnost sportovní haly na ulici F. J. Curie 5, Znojmo

V souladu se stanovami upozorňujeme, že volební právo mají pouze řádní členové oddílu florbalu starší 18 let. Ostatní se mohou zúčastnit členské schůze jako hosté. V případě, že mají zájem o volební právo zákonní zástupci členů oddílu florbalu mladších 18 let, mají možnost do čtvrtka 13. června 2019 podat žádost o přijetí za řádného člena s hlasovacím právem na členské schůzi k rukám manažera oddílu florbalu Jana Šťastníka (manazer@florbalznojmo.cz).

Kandidáti z řad řádných členů oddílu florbalu do výkonného výboru se mají možnost přihlásit do čtvrtka 13. června 2019 k rukám manažera oddílu florbalu Jana Šťastníka (manazer@florbalznojmo.cz).

Program

 • zahájení členské schůze
 • schválení programu jednání
 • volba volební, mandátové a návrhové komise
 • zpráva o činnosti za rok 2017
 • zpráva o činnosti za rok 2018
 • schválení hospodaření roku 2017
 • schválení hospodaření roku 2018
 • volba členů výkonného výboru
 • diskuze
 • zpráva volební komise
 • ukončení členské schůze

 

Ve Znojmě dne: 27. 5. 2019                                                             předseda oddílu florbalu: Mgr. Bedřich Daberger

Komentáře